Drumsö Pensionärer

Ansökan om medlemskap i Drumsö Pensionärer rf
Skriv ut och posta

 
Namn
(släkt & förnamn)

 

 .

Postadress

gata:     .                               Post nr               Ort:

Telefonkontakt
Mobil:                                   Trådtelefon:
e-post


.......................................... @ ............................ . ...........

Född DD.MM.ÅR
              /        19  
Yrke  /  Pensionerad
Yrke:                                            År  
Datum för ansökan Den        /     202_
Underskrift
(namnteckning)

 

   

Insändes till styrelsen  eller inlämnas vid möte.
Godkänd Medlem Styrelsebeslut:

 

Medlemsansökan (kopiera och skriv ut) kan sändas till styrelsen eller inlämnas vid något medlemsmöte.

Vi följer lagen om  Register och annoterar endast ovanstående information. Medlemmarna finns annoterade hos Drumsö Pensionärer rf och Svenska Pensionärsförbundet.
- Registerbeskrivningen finns på Förbundets hemsidor:
   Läs mera:    http://www.spfpension.fi/startsida/blimedlem/registerbeskrivning/