Drumsö Pensionärer

    Om föreningen

Drumsö Pensionärer r.f. grundades den 19 januari 1976. Drumsö Pensionärer är en opolitisk, ideell förening, vars verksamhet strävar till att främja trivsel och aktiv gemenskap bland medlemmarna.  Vårt medlemsantal är idag ca. 120 medlemmar.

Vi håller våra månadsmötena i S:t Jacobs kyrkas församlingssal på Drumsö, adress Kvarnbergsbrinken 1.

Programmet publiceras i vår kalender, på Hbl:s Evenemang-sida på måndagar, och i Lauttasaari-Lehti.

Vi kan också delta i program och resor, som ordnas av vår takorganisation SPF Svenska Pensionärsförbundet. Se SPF:s hemsida, där finns mycket information, som intresserar pensionärer.

Pensionärsförbundets Helsingforsföreningar, 'Samrådet', ordnar också populära gemensamma aktiviteter. Läs mera.

Vill du veta mera om IT, datorer, internet, e-post? Pensionärsförbundet ordnar drop-in IT-verkstäder och kurser, samt har ett gedigert informationsmaterial. Läs mera. Du kan också kontakta vår webbansvariga som mot en modest ersättning kan hjälpa dig med de vanligast problemen. Besök lundebo.com.

Vi hoppas, att du hittar program, som intresserar dig. Om du har förslag till något nytt, tveka inte att kontakta någon inom styrelsen.