Drumsö Pensionärer

Kontakta oss

Har du frågor? Eller idéer för oss? Du får gärna kontakta våra styrelsemedlemmar och andra aktiva.

Styrelsen 2023

Jan Holmberg, ordförande 
Tfn 040 5748964, e-post janholmberg8@gmail.com                 

Stefan Salonen, viceordförande och skattmästare
Tfn 0400 429713, e-post stefan.salonen@dlc.fi

Monica Saxén, sekreterare

Tfn 0500 911449, e-post monica.saxen@kolumbus.fi

Benita Ahlnäs, styrelsemedlem
Tfn 040 8373474 e-post benita ahlnas@hotmail.com

Marita Hulkko, styrelsemedlem

Tfn 041 5898445, e-post marita.hulkko@gmail.com

Kerstin Persson, styrelsemedlem
 Tfn 040 7224351  e-post perker2013@gmail.com

Helena Ruohonen, styrelsemedlem

Tfn 0400 857393, e-post helenaruohonen71@gmail.com

 

Övriga aktiva

Johan Lund, Webbansvarig

Tfn 0440 122 367, e-post njohan.lund@gmail.com