Drumsö Pensionärer

Kontakta oss

Har du frågor? Eller idéer för oss? Du får gärna kontakta våra styrelsemedlemmar och andra aktiva.

Styrelsen 2020

Birgitta Guvénius, ordförande och ekonomiansvarig
Tfn 050 3461002, e-post guveniusbirgitta( ät )yahoo.fi , adress Mörtnäsvägen 11 B 20, 00210 Helsingfors                     

Carita Kontkanen, viceordförande
Tfn 0400 452039, e-post carkontk( ät )welho.com

Lisbet Stenfors, värdinna
Tfn 040 7019493, e-post lisbet.stenfors( ät )gmail.com

Stina Silenius, sekreterare
Tfn  050 5412467, 09 675411,  e-post stina.silenius( ät )pp.inet.fi

Anhild Träskman, styrelsemedlem
Tfn 050 3041529, e-post  anhild.traskman (ät) gmail.com

Helena Ruohonen, styrelsemedlem
Tfn 0400 857393, e-post  helena.ruohonen62 (ät) welho.com