Drumsö Pensionärer

Månadsmöte / Jubilarfest på restaurang Loru

12 Oktober 2020 kl. 14.00–15.30
Vi firar våra jubilarer på restaurang Loru, Österviksgatan 22 B.